Điệp Mỹ Linh  

Click here to edit subtitle

Tặng Phẩm Của Bạn Hữu

Tiếng Ðàn Ðêm Trung Thu


Hoàng Việt Sơn

Trung Thu 1956

        

Mến tặng các cô Thúy Minh, Thanh Ðiệp, Hoàng Thu trong ban ca nhạc Bình Minh Ðài phát thanh Nha Trang, để kỷ niệm đêm văn nghệ ủy lạo binh sĩ tại Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn I Thủy Quân Lục Chiến.

 

Về đây tôi đã gặp nàng,
Bên bờ biển đẹp lòng tràn nhớ thương.
Ðêm Thu ai hát nghê thường?
Phong cầm chuyển phím tay hường nhẹ buông.
Giọt sầu thánh thót mênh mông,
Làm ai chạnh nhớ một giòng mưa ngâu.
Em về đâu? Em ở đâu?
Ngưu Lang Chức Nữ qua cầu sông Ngân?
Cho tôi nghe mãi tiếng đàn,
Tâm tình giọng hát qua làn gió đưa.
Thuý Minh, Thanh Ðiệp, Hoàng Thu,
Những hình bóng cũ bao giờ phai đâu!
Mai sau dù ở phương nào,
Giọng ca vẫn nhớ, tiếng đàn chẳng quên!

Vài Nét Về Điệp Mỹ Linh
   Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của...

Bạn Hữu Phỏng Vấn Điệp Mỹ Linh

 

Bạn Hữu Viết Về Điệp Mỹ Linh


Tặng Phẩm Của Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Phỏng Vấn Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu

 

Truyện Ngắn Chưa In Thành Sách