Điệp Mỹ Linh  

Click here to edit subtitle

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu


trong cuộc chiến giữa Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Việt Nam

1954 - 1975Mời quý vị bấm vào mỗi phần dưới đây để đọc chi tiết:Các Vị Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà

Hải Quân Đại Tá Lê Quang Mỹ


Ông Lê Quang Mỹ sinh năm 1926; xuất thân khóa 2 trường Võ Bị tại Huế với cấp bậc thiếu úy Bộ Binh. Ông xin và được chấp thuận chuyển sang Hải Quân.


Ông gia nhập khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang; tốt nghiệp với cấp bậc trung úy – cấp bậc cao nhất của sĩ quan Hải Quân Việt Nam lúc bấy giờ.


Chức vụ đã đảm nhận:


 • Chiến hạm Jeanne d’Arc và Savorgnan de Brazza của Pháp.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 21 Xung Phong.
 • Chỉ huy Lực Lượng Hải Quân tại Vùng IV tham gia chiến dịch Hoàng Diệu.
 • Phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng – đặc trách về Hải Quân – cho Tướng Lê Văn Tỵ.
 • Tư Lệnh đầu tiên của Hải Quân – từ ngày 20 tháng 8 năm 1955 đến tháng 8 năm 1957 – kiêm Tư Lệnh đầu tiên của Thủy Quân Lục Chiến.
 • Thị trưởng thị xã Đà Nẵng.
 • Thanh Tra tại Bộ Tổng Tham Mưu.


Tu nghiệp:


 • U.S. Naval Postgraduate School

  Thành tích:

Chỉ huy Hạm Đội Hải Quân V.N.C.H. ra Phú Quốc để xác định các đảo Poulo Panjang, Poulo Tang và Poulo Wai trong vịnh Thái Lan thuộc chủ quyền của V.N.C.H.

Chỉ huy chiến dịch Rừng Sát dẹp tan quân Bình Xuyên.

Chỉ huy nhiều đơn vị Hải Quân hành quân yểm trợ các chiến dịch: Hồng Nhạn, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Nguyễn Huệ, v.v… để bình định các vùng sông ngòi.

Đề Đốc Trần Văn Chơn


Ông Trần Văn Chơn sinh năm 1920 tại Vũng Tàu. Ông đỗ thủ khoa khóa I sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp Cơ Khí Hàng Hải tại trường Ecole Rosel – sau được đổi tên là Ecole Technique Special; rồi lại được đổi thành Trường Kỹ Thuật. Ông cũng tốt nghiệp khóa Vô Tuyến Truyền Tin Hàng Hải. Ông là sĩ quan, rồi trở thành Thuyền Trưởng Hàng Hải Thương Thuyền.


Đơn Vị Đã Phục Vụ:


 • Chỉ Huy Phó Hải Đoàn Xung Phong tại Vĩnh Long.
 • Chỉ Huy Phó Hải Đoàn Xung Phong Ninh Giang – tại Bắc Việt – về sau Hải Đoàn Ninh Giang được chuyển vào Nam, căn cứ tại Mỹ Tho.
 • Hạm Trưởng HQ 226.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Lực.
 • Tư Lệnh Hải Quân, từ tháng 08 năm 1957 đến tháng 08 năm 1959.
 • Phụ Tá Tổng Giám Đốc Bảo An và Dân Vệ cho Đại Tá Dương Ngọc Lắm; hai đơn vị này về sau được cải danh là Địa Phương Quân và Nghĩa Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Tuần Giang.
 • Đáo nhiệm Tư Lệnh Hải Quân, từ 31 tháng 10 năm 1966 đến tháng 11 năm 1974.


Tu nghiệp:


 • U.S. Naval War College.
 • Sau khi mãn tù Cộng Sản và được sang Mỹ theo diện H.O., ông trở lại trường và tốt nghiệp ngành Interdisciplinary Studies tại San Jose/Evergreen Community College rồi chuyển qua San Jose State University, học về Political Science.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương đệ tam đẳng.
 • 01 Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
 • 01 Chiến Thương Bội Tinh.
 • 02 Legion of Merit with Combat Distinguishing của Hoa Kỳ.
 • 01 Certificate of Recommendation tại San Jose.
 • 01 Certificate of Special Congressional Recognition của U.S. House of Representatives.


Thành tích:


Ông có sáng kiến và đôn đốc việc xây dựng Tượng Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo tại Bến Bạch Đằng, Saigon.

Trận Hải Chiến Hoàng Sa giữa Hải Quân V.N.C.H. và Hải Quân Trung Cộng xảy ra vào thời điểm Đề Đốc Trần Văn Chơn là Tư Lệnh Hải Quân lần thứ hai.

Ông là sĩ quan cao cấp nhất của Hải Quân V.N.C.H. bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù hơn 12 năm.

Ông được Hải Quân Hoa Kỳ mời tham dự buổi lễ đặt tên cho Khu Trục Hạm tối tân USS Zumwalt  ngày 19 tháng 10 năm 2013, tại Bath Iron Work, tiểu bang Maine.

Ông cũng là một trong những thành viên danh dự trong Board of Advisors, gồm những nhân vật nổi tiếng như Bộ Trưởng Hải Quân William le Ball III, Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ Gary Roughead, T.N.S. John S. McCain III, v.v... của chiến hạm USS Zumwalt DDG 1000. ­­­­­­­Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Hoa Kỳ – Zumwalt – từng là Cố Vấn cho Tư Lệnh Trần Văn Chơn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Mời xem tin này tại http://usszumwalt.org/#!committee-and-board-of-advisors/puz9w.

Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền

 

Ông Hồ Tấn Quyền sinh năm 1927, tại Đà Nẵng; xuất thân khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi gia nhập Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 25 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Hải Quân trong Chiến Dịch Sóng Tình Thương – giai đoạn I.
 • Hạm Trưởng HQ 535.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Đà Nẵng – về sau được cải danh là Vùng I Duyên Hải.
 • Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
 • Tư Lệnh Hải Quân, từ ngày 06 tháng 08 năm 1959 đến tháng 10 năm 1963.


Thành tích:


Chỉ huy chiến dịch Sóng Tình Thương để tái chiếm và bình định vùng Năm Căn, Cà Mau.

Thành lập Lực Lượng Hải Thuyền.

Thành Lập Liên Đội Người Nhái – về sau được cải danh là Liên Đoàn Người Nhái.

Hải Quân Đại Tá Trần Văn Phấn

 

Ông Trần Văn Phấn sinh năm 1920; tốt nghiệp khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, năm 1952.


Trước khi được tuyển chọn vào Hải Quân, ông đã tốt nghiệp từ trường Hàng Hải Thương Thuyền. Sau khi tốt nghiệp từ trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông được tạm trú và thực tập trên chiến hạm Arromanches của Pháp.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Đơn vị tác chiến Hải Quân đầu tiên tại Bắc Việt, năm 1953.
 • Đơn vị trưởng nhóm đầu tiên của Hải Đoàn 21 Xung Phong, miền Nam.
 • Thực tập trên nhiều chiến hạm của Pháp.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 24 Xung Phong.
 • Hạm Trưởng Tuần Duyên Hạm.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Đà Nẵng – về sau được cải danh là Vùng I Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Trấn.
 • Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Tư Lệnh Hải Quân, ngày 26 tháng 04 năm 1965 đến tháng 09 năm 1966.
 • Tùy viên quân sự tòa đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.


Tu nghiệp:


 • Căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ – Olongapo – tại Phi Luật Tân.
 • Joint and Combined School at Okinawa, Nhật.
 • U.S. Naval War College.

 

1.- Tư liệu và hình từ Website Nguyen Văn Hieu. Q.L./V.N.C.H. – A.R.V.N. và từ nhiều vị sĩ quan H.Q./V.N.C.H.

Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh


Ông Lâm Ngươn Tánh sinh năm 1928 tại Sadec; xuất thân khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang, ông đã tốt nghiệp Hàng Hải Thương Thuyền.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Hạm Trưởng HQ 534; HQ 330; HQ 226; HQ 03.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Khu miền Tây – về sau được cải danh là Vùng IV Sông Ngòi.
 • Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hải Lực.
 • Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
 • Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng.
 • Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
 • Đáo nhiệm Tham Mưu Trưởng Hải Quân.
 • Phụ tá – về Hải Quân – cho Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu.
 • Chỉ Huy Trưởng trường đại học Chiến Tranh Chính Trị Dalat.
 • Tư Lệnh Phó Hải Quân.
 • Chủ Tịch tiểu ban Bài Trừ Tham Nhũng trong Hải Quân.
 • Tư Lệnh Hải Quân, từ tháng 11 năm 1974 đến tháng 03 năm 1975.
 • Phụ Tá Quốc Vụ Khanh cho Thứ Trưởng Bộ Xã hội – bác sĩ Phan Quang Đán.


Tu nghiệp:


 • U.S. Postgraduate School.
 • U.S. Naval War College.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương đệ tứ đẳng.


Thành tích:


Chỉ huy các đơn vị Hải Quân tham dự chiến dịch Sóng Tình Thương; chiến dịch Đồng Tháp Mười; chiến dịch Rừng Sát, v.v…

Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang


Ông Chung Tấn Cang sinh năm 1926 tại Gia Định, Saigon; tốt nghiệp khóa 1 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi được tuyển nhận vào trường sĩ quan Hải Quân, ông đã tốt nghiệp từ trường Hàng Hải Thương Thuyền.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Chỉ huy Hải Đoàn 21 Xung Phong .
 • Hạm Trưởng HQ 533; HQ 330; HQ 114.
 • Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
 • Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Giang Lực.
 • Tư Lệnh Hải Quân, từ  tháng 11 năm 1963 đến tháng 04 năm 1965.
 • Trưởng Ban Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia.
 • Phụ tá đặt biệt – về Hải Quân – cho Tổng Tham Mưu Trưởng.
 • Chỉ Huy Trưởng Trường Đại Học Quân Sự – về sau được cải danh là Trường Chỉ Huy và Tham Mưu.
 • Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia bài trừ tham nhũng.
 • Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Saigon – Gia Định.
 • Đáo nhiệm Tư Lệnh Hải Quân, từ tháng 03 năm 1975 đến tháng 04 năm 1975.


Tu nghiệp:


 • U.S. Naval Amphibious Base Coronado, San Diego.
 • U.S. Naval War College New Port.


Thành tích:


Hải Quân Đại Tá Chung Tấn Cang Hải Quân và Trung Tá Khương Hữu Bá đã cùng Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Minh ký tên vào Hiến Chương Vũng Tàu – 1st Constitution of the Republic of South Vietnam. (1)

Vào thời gian sôi động nhất của cuộc chiến, Ông cho thành lập Lực Lượng Đặc Nhiệm 99, đặt dưới quyền chỉ huy của Hải Quân đại tá Lê Hữu Dõng. Nếu có đảo chánh, Lực Lượng 99 sẽ hỗ trợ cho những Lực Lượng khác chống đảo chánh; đồng thời Lực Lượng 99 cũng bảo vệ an ninh những hải trình huyết mạch quanh thủ đô Saigon như sông Lòng Tào, sông Vàm Cỏ, sông Soài Rạp để chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. cũng như thương thuyền có thể lưu thông và cũng để đề phòng trường hợp Việt Cộng cắt quốc lộ 4. (2)

Ông chỉ thị Hạm Đội Hải Quân tận dụng tối đa phương tiện để tiếp cứu và di chuyển đồng bào cũng như quân bạn từ Vùng I và Vùng II Duyên Hải về Saigon và Phú Quốc. (3)

Sau khi Vùng I và Vùng II bị bỏ ngõ, Ông muốn tận dụng phương tiện của Hải Quân để đưa gia đình binh sĩ ra tạm trú tại Phú Quốc rồi đưa binh sĩ trở lại miền Tây – Vùng IV Sông Ngòi – chiến đấu. (4)

Khi ý định đưa binh sĩ về Vùng IV Sông Ngòi không thành, Ông được cựu cố vấn của Hải Quân V.N.C.H. – ông Richard Lee Armitage – đề nghị nên đưa toàn Hạm Đội ra Côn Sơn. (5)

Sau khi Tướng Dương Văn Minh đầu hàng Cộng Sản Việt Nam, từ Côn Sơn, ông chỉ thị Hạm Đội Hải Quân trực chỉ Phi Luật Tân. (6)

 

1.- Tư liệu của tiến sĩ Khương Hữu Lộc.

2-3-4-5-6.- Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.

Vài Nét Về Điệp Mỹ Linh
   Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của...

Bạn Hữu Phỏng Vấn Điệp Mỹ Linh

 

Bạn Hữu Viết Về Điệp Mỹ Linh


Tặng Phẩm Của Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Phỏng Vấn Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu

 

Truyện Ngắn Chưa In Thành Sách