Điệp Mỹ Linh  

Click here to edit subtitle

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu


trong cuộc chiến giữa Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Việt Nam

1954 - 1975Mời quý vị bấm vào mỗi phần dưới đây để đọc chi tiết:Các Vị Sĩ Quan Cấp Tá

Hải Quân Đại Tá Khương Hữu Bá *

 

Ông Khương Hữu Bá sinh năm 1930. Ông tốt nghiệp khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi được tuyển nhận vào khóa 2 Hải Quân, ông đã tốt nghiệp sĩ quan Hàng Hải Thương Thuyền.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 25 Xung Phong. 
 • Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 404.
 • Chỉ Huy Trưởng Lực Lương Hải Thuyền kiêm Chỉ Huy Trưởng Duyên Lực.
 • Tham Mưu Phó Hành Quân Hải Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
 • Chánh Thanh Tra Hải Quân.
 • Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Duyên Hải kiêm Đặc Khu Trưởng đặc khu Phú Quốc.


Tu nghiệp:


 • Cao Đẳng Quốc Phòng.
 • U.S. Post Graduate School – General Line.
 • U.S. Naval War College.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương đệ tứ đẳng.
 • 01 Hải Quân Huân Chương đệ nhất đẳng.
 • 01 Danh Dư Bội Tinh đệ nhất đẳng.
 • 01 Hải Vụ Bội Tinh đệ nhất đẳng.
 • 01 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu.


Thành tích:


Hải Quân Trung Tá Khương Hữu Bá và Hải Quân Đại Tá Chung Tấn Cang đã cùng Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ và Trần Văn Minh ký tên vào Hiến Chương Vũng Tàu – 1st Constitution of the Republic of South Viet Nam.

Năm 1974, Cao Miên đưa một chiến hạm và một tàu dò tìm dầu hỏa vào lãnh hải Việt Nam, thuộc Vùng IV Duyên Hải. Hải Quân Đại Tá Khương Hữu Bá phúc trình sự việc lên Đề Đốc Tư Lệnh Trần Văn Chơn.

Sau khi được Đề Đốc Tư Lệnh Trần Văn Chơn cấp thuận, Đại Tá Bá điều động 3 chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. đang công tác trong lãnh hải Vùng IV Duyên Hải đến nơi hai chiếc tàu của Cao Miên đang hoạt động; đồng thời Đại Tá Bá cũng gửi công hàm ngoại giao đến Tư Lệnh Vùng của Cao Miên, yêu cầu 2 chiếc tàu của Cao Miên phải rời lãnh hải của V.N.C.H. trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hai chiếc tàu của Cao Miên dò tìm dầu hỏa trong lãnh hải của V.N.C.H. phải rút lui.


*Tư liệu từ tiến sĩ Khương Hữu Lộc

Hải Quân Đại Tá Lê Hữu Dõng

 

Ông Lê Hữu Dõng sinh năm 1937; tốt nghiệp khóa 8 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Sĩ quan đệ tam HQ 330.
 • Hạm Phó HQ 02.
 • Hạm Trưởng HQ 609; HQ 07; HQ 13.
 • Chỉ Huy Phó Hải Đoàn 22 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đoàn 22 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 25 - 29 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 23 - 31 Xung Phong.
 • Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi.
 • Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng II Duyên Hải.
 • Đáo nhiệm Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi.
 • Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Tuần Thám.
 • Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 99.


Tu Nghiệp:


 • Khóa Landing Force Training Command tại Hoa Kỳ.
 • Chỉ Huy Tham Mưu cao cấp – Long Bình.


Ân Thưởng:


 • Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương với nhành dương liễu.
 • Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
 • 02 Hải Quân Huân Chương.
 • 02 Hải Dũng Bội Tinh.
 • 06 Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu.


Thành tích:


Tiếp cứu Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân tại Đức Hòa – Đức Huệ.

Chỉ huy liên Giang Đoàn 22 – 24 Xung Phong phối hợp với Sư Đoàn 5 Bộ Binh hành quân dài hạn tại Dầu Tiếng và mật khu Tam Giác Sắt.

Năm Mậu Thân, 1968, cho đơn vị án ngữ từ sông Bassac đến cầu Cái Răng, chận đường tiến quân của 2 tiểu đoàn Việt Cộng muốn vượt sông để tấn công Cần Thơ.

Giữa tháng 03-1975, chỉ huy Lực Lượng Đặc Nhiệm 99 phối hợp với Giang Đoàn 40 Ngăn Chận giải tỏa quận Tân Trụ, thuộc tỉnh Long An. Sau đó, tại kinh Thủ Thừa, Long An, Lực Lượng 99 đụng độ nặng với một đơn vị của công trường 7 Việt Cộng. Vì không thể chống trả với hỏa lực như vũ bão từ đoàn chiến đỉnh, Việt Cộng đành “chém vè”. (1)

Chiều 30-04-1975, HQ 402 – một Hải Vận Hạm đang được sửa chữa tại Hải Quân Công Xưởng, với hơn hai ngàn quân dân trên tàu – được Trung Úy cơ khí Cao Thế Hùng “đưa” đến ngã ba sông Soài Rạp thì HQ 402 chỉ quay vòng vòng! Nghe lời kêu cứu từ HQ 402 trên máy truyền tin, Đại Tá Dõng từ một PBR nhập hạm và hướng dẫn HQ 402 hải hành đến đảo Côn Sơn. (2)

 

(1) và (2).- Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 cùa Điệp mỹ linh.

Hải Quân Trung Tá Trịnh Hòa Hiệp *

 

Ông Trịnh Hòa Hiệp tốt nghiệp khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Sĩ quan đệ tam HQ 04 và HQ 03.
 • Thuyền Trưởng PT – Patrol Torpedo Boat.
 • Duyên Khu I – về sau Duyên Khu I được cải danh là Vùng I Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Phó Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Saigon.
 • Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Biệt Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Khối Huấn Luyện Biệt Hải.
 • Lực Lượng Hải Tuần
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái.
 • Sau khi sang Hoa  Kỳ du học về Hành Quân Đổ Bộ, ông đáo nhiệm chức vụ Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái cho đến ngày 30-04-1975.


Tu nghiệp:


 • Khóa I Biệt Hải.
 • Khóa UDT – Underwater Demolition Team – tại Hoa Kỳ.
 • U.S. Post Graduate School, California.
 • Khóa Hành Quân Đổ Bộ tại Hoa Kỳ.
 • Tham Mưu Trung Cấp Long Bình.


Thành tích:


Chỉ huy Người Nhái tham dự trận phá vỡ mật khu Vũng Rô; Hải chiến Hoàng Sa, ngày 19-01-1974; và rất nhiều cuộc hành quân quy mô khác.

 

*Tư liệu từ Cựu Hải Quân đại tá Nguyễn Văn Thiện, cựu Hải Quân trung tá Hà Đắc Vinh, cựu Hải Quân trung tá Nguyễn Văn Quang và cựu Hải Quân thiếu tá Phan Tấn Hưng.

Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Hoa

 

Ông Nguyễn Văn Hoa sinh năm 1934; xuất thân khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi được tuyển nhận vào Hải Quân, ông đã tốt nghiệp trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền với bằng Thuyền Trưởng cận duyên và viễn duyên. Ông phục vụ trên thương thuyền Pháp và thương thuyền Việt Nam


Đơn vị đã phục vụ:


 • Sĩ quan Đệ Tam kiêm sĩ quan Mật Mã HQ 401.
 • Hạm Phó HQ 04; HQ 329.
 • Nhận lãnh tại Hoa Kỳ và trở thành Hạm Phó HQ 06.
 • Hạm Trưởng HQ 330.
 • Sĩ quan Thanh Tra Vùng I Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 23 - 31 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng liên Giang Đoàn 25 - 29 Xung Phong.
 • Quận Trưởng Quận Phú Quốc – Dương Đông.
 • Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Thủy Bộ.


Tu nghiệp:


 • Đến U.S. Naval Amphibious School, Coronado, San Diego, để trình bày kinh nghiệm hành quân trong sông.
 • Chỉ Huy Tham Mưu –  Long Bình.


Ân thưởng:


 • Đệ ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
 • 01 Chiến Thương Bội Tinh.
 • 02 Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân Đội.
 • 19 Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân đoàn, Sư đoàn, và Trung đoàn.
 • 01 Chương Mỹ Bội Tinh, 01 Hải Quân Huân Chương, 01 Danh Dự Bội Tinh, 01 Tham Mưu Bội Tinh, 01 Kỹ Thuật Bội Tinh, 01 Huấn Vụ Bội Tinh, 01 Quân Vụ Bội Tinh, 01 Hải Vụ Bội Tinh, 01 Không Vụ Bội Tinh, 01 Chiến Dịch Bội Tinh, 01 Cảnh Sát Bội Tinh, 01 Dân Vụ Bội Tinh, 01 Xây Dựng Nông Thôn Bội Tinh, 01 Xã Hội Bội Tinh.


Thành tích:


Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự chiến dịch Hồng Nhạn và Chiến dịch Sóng Tình Thương.

Sau 30-04-1975, bị Cộng Sản Việt Nam cầm tù ngoài Bắc 10 năm. Năm 1986 Ông cùng gia đình vượt biển đến Mỹ.

Hải Quân Đại Tá Dư Trí Hùng

 

Ông Dư Trí Hùng sinh năm 1933;  xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Pháp, tại Brest, năm 1955. Sau đó, ông thực tập hải nghiệp trên Tuần Dương Hạm Jeanne d’Arc trong một năm. Ông tốt nghiệp năm 1956.


Đơn vị đã  phục vụ:


 • Hạm Phó HQ 05.
 • Hạm Trưởng: HQ 225; HQ 114; HQ 402; HQ 500; HQ 12.
 • Trưởng phòng 4 Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II.
 • Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.


Tu nghiệp:


 • Lớp thực tập rà mìn tại Charleston, South Corolina.
 • Bổ túc thực hành về Quản Trị vật liệu tại Trung Tâm Tiếp Liệu Hải Quân Hoa Kỳ, Guam.
 • U.S. Post Graduate School, Monterey, California.
 • U.S. Naval War College, tại Newport, Rhodes Island.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương đệ ngũ đẳng kèm Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
 • 01 Hải Quân Huân Chương.
 • 01 Huấn Vụ Bội Tinh.
 • 01 Hải Vụ Bội Tinh.


Thành tích:


Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự chiến dịch Năm Căn, giai đoạn I.

Chỉ huy đơn vị Hải Quân đuổi bắt và đánh chìm một tàu Việt Cộng chuyển vũ khí từ Bắc vào Hòn Hèo, Nha Trang, thuộc hải phận Vùng II Duyên Hải, vào Tết Mậu Thân, 1968.

Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm

 

Ông Đỗ Kiểm sinh năm 1933, tại Hà Nội; xuất thân khóa 3 trường sĩ quan Hải Quân Pháp tại Brest.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Hạm trưởng HQ 537; HQ 331; HQ 06; HQ 07.
 • Hiệu Trưởng trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.
 • Tư Lệnh Phó Hạm Đội.
 • Tư Lệnh Vùng IV Duyên Hải.
 • Tham Mưu Trưởng Hành Quân sông.
 • Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.


Tu nghiệp:


 • U.S. Naval Postgraduate school, California.
 • Chỉ Huy Tham Mưu cao cấp, Dalat.


Ân thưởng:


 • Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
 • Đệ nhất đẳng Hải Quân Huân Chương.
 • 07 Anh Dũng Bội Tinh: 01 ngôi sao vàng với nhành dương liễu, 03 ngôi sao bạc, 03 ngôi sao đồng.
 • 01 Đệ nhất Danh Dự Bội Tinh, 01 Tham Mưu Bội Tinh, 01 Kỹ Thuật Bội Tinh, 01 Hải Vụ Bội Tinh, 01 Huấn Luyện Bội Tinh, 01 Chiến Công Bội Tinh.


Thành tích:


Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự hành quân Rừng Sát và chiến dịch Sóng Tình Thương.

Chỉ Huy Phó hành quân tảo thanh các hải đảo.

Đồng Chỉ Huy Trưởng hành quân hỗng hợp Việt Mỹ Sea Float.

Chỉ Huy Trưởng hành quân Trần Hưng Đạo – Năm Căn.

Chỉ Huy Trưởng hành quân tảo thanh sông Giang Thành – Kinh Vĩnh Tế.

Chỉ Huy Trưởng hành quân Campuchia – khu vực Nam.

Chủ tịch Ủy Ban Liên Hợp 3 quốc gia: Việt, Mỹ, Cao Miên để tiếp tế Campuchia.

Đặc trách soạn thảo và thi hành kế hoạch di tản Hải Quân V.N.C.H., tháng 04-1975.

Hải Quân Đại Tá Ngô Khắc Luân

 

Ông Ngô Khắc Luân sinh năm 1933; xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Sĩ quan hải hành rồi trở thành Hạm Phó YMS Belladone của Pháp.
 • Hạm Trưởng HQ 12; LSIL 328; HQ 02; HQ 502.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Vũng Tàu – về sau được cải danh là Vùng III Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Khu Đà Nẵng – về sau được cải danh là Vùng I Duyên Hải.
 • Trưởng phòng II kiêm phụ tá Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Phó Hiệu Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quan Nha Trang.
 • Chỉ Huy Trưởng liên Giang Đoàn 25-26 Xung Phong.
 • Trưởng phòng I Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Tư Lệnh Vùng III Sông Ngòi.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II.
 • Biệt phái sang Cao Miên với chức vụ Chỉ Huy Trưởng Task Force 210.
 • Chỉ Huy Trưởng  Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận Hải Quân.


Tu nghiệp:


 • Mine Warfare School, South Carolina.
 • Tham Mưu School, Point Loma, San Diego, California.
 • Instructor School, San Diego, California.
 • English School ở Lackland, Texas.
 • U.S. Postgraduate School ở Monterey, California.
 • U.S. Naval War College ở Newport, Rhode Island.


Ân thưởng:


 • Để Ngủ đẳng Bảo quốc Huân Chương.
 • 01 Hải Vụ Bội Tinh.
 • 12 Anh Dũng Bội Tinh.
 • 01 Chiến Thương Bội Tinh.
 • 01 Hải Quân Huân Chương.
 • 01 Legion of Merit do Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Milhous Nixonban thưởng. 


Thành tích:


Chỉ huy tất cả đơn vị tác chiến Hải Quân thuộc Vùng III Sông Ngòi tham dự các cuộc hành quân dài hạn trong chiến dịch Rừng Sát.

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn May

 

Ông Nguyễn Văn May sinh năm 1933; xuất thân khóa 5 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Trước khi được tuyển nhận vào khóa 5 sĩ quan Hải Quan Nha Trang, ông đã tốt nghiệp trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Hải Đoàn 21 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 23 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 25 Xung Phong.
 • Hạm Trưởng HQ 328; HQ 116; HQ 11.
 • Phó trưởng phòng III Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 26 - 32 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn I Tuần Thám – 212.1.
 • Phụ Tá Tư Lệnh hành quân Trần Hưng Đạo 18.
 • Tư Lệnh Phó Vùng III Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II.
 • Tư Lệnh Hải Quân Vùng V Duyên Hải.


Tu nghiệp:


 • U.S. Naval Post Graduate School, California.
 • Chỉ Huy Tham Mưu.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương đệ ngũ đẳng.
 • 03 Anh Dũng Bội Tinh: 02 ngôi sao vàng, 01 ngôi sao bạc.
 • 01 Bronze Star của Hoa Kỳ.


Thành tích:


Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự hành quân Trần Hưng Đạo 18; thường xuyên phối hợp với Bộ Binh thuộc các tỉnh Kiên Giang, Kiến Phong, Mộc Hóa, v.v… để chống trả hoặc càn quét sự xâm nhập của Việt Cộng dọc biên giới Miên Việt.

Hành quân Trần Hưng Đạo 18 cũng phối hợp với các đơn vị Hải Quân như chiến hạm, Giang Đoàn Tuần Thám, Giang Đoàn Ngăn Chận, Hải Đội Duyên Phòng, v.v…để bảo vệ an ninh thủy trình cho các đoàn thương thuyền từ Nam Vang đến Tân Châu hay ngược lại.

Điều động các chiến hạm biệt phái cũng như những đơn vị Hải Quân trực thuộc Bộ Tư Lệnh Vùng V Duyên Hải phối hợp với Địa Phương Quân để săn lùng, tiêu diệt địch quân và yểm trợ các chiến hạm chở dầu tiếp tê cho Căn Cứ Hải Quân Năm Căn.

Hải Quân Trung Tá Hồ Quang Minh

 

Ông Hồ Quang Minh sinh năm 1938; xuất thân khóa  8 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Hải Đoàn 25 Xung Phong.
 • Sĩ quan đệ Tam HQ 327.
 • Chỉ Huy Trưởng Duyên Đoàn 26.
 • Đại diện Hải Quân Vùng II Duyên Hải, tại Qui Nhơn.    
 • Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 23 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 30 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 26 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng đơn vị Đặc Nhiệm của Lực Lượng Tuần Thám.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn V Tuần Thám – Liên Đoàn Đặc Nhiệm 212.5
 • Thực tập Hạm Trưởng, HQ 2.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn I Ngăn Chận.


Tu nghiệp:


 • Chỉ Huy Tham Mưu cao cấp – Long Bình.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương với nhành Dương Liễu.
 • 25 Anh Dũng Bội Tinh: 23 với nhành Dương Liễu, 02 với ngôi sao đồng.
 • 03 Chiến Thương Bội Tinh.
 • 03 Navy Commendation Medal with Combat V của Hoa Kỳ.


Thành tích:


Tham dự  chiến dịch Sóng Tình Thương.

Chỉ huy Duyên Đoàn 26 tấn công sào huyệt của Việt Cộng tại Vĩnh Hy.

Chỉ huy Duyên Đoàn 26 bắt 2 ghe lớn của Trung Cộng chở nhiều vũ khí.

Chỉ huy Giang Đoàn 30 & 24 Xung Phong phối hợp hành quân với nhiều đơn vị Hoa Kỳ và Việt Nam trong cuộc hành quân dài hạn Tam Giác Sắt II.

Chỉ huy Giang Đoàn 26 Xung Phong hiệp cùng Sư Đoàn 21 Bộ Binh và các đơn vị bạn hành quân dài hạn và luân phiên chịu trách nhiệm an ninh cũng như yểm trợ các đồn dọc theo sông rạch thuộc U Minh Thượng, U Minh Hạ, sông Trèm Trẹm, sông Cái Lớn và vùng biên giới Miên Việt.

Phối hợp hành quân để yểm trợ và chuyên chở người Việt từ Cao Miên về Việt Nam.

Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc *

 

Ông Hà Văn Ngạc sinh năm 1935; xuất thân khóa 5 sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Hạm Trưởng HQ 225; HQ 451; HQ 09.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 25 Xung Phong; Giang Đoàn 22 Xung Phong.
 • Tham Mưu Trưởng Vùng IV Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đội IV Duyên Phòng.
 • Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đội III Tuần Dương – Hải Đội Đặc Nhiệm Hoàng Sa.
 • Phụ tá về Hải Quân cho Trung Tướng Phan Trọng Chinh – Chỉ Huy Trưởng Trường Chỉ Huy & Tham Mưu Liên Quân tại Long Bình.


Tu nghiệp:


 • U.S. Navy Oceanographic Office.
 • U.S. Naval Postgraduate School, California.


Ân thưởng:


 • Certificate of Achievement Awarded for Outstanding United States-Vietnamese Naval Support for the 2nd Battalion, 3rd Infantry Brigade.
 • Bằng Tưởng Lục cấp Quân Đoàn.


Thành tích:


Tham dự Hội Nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ IV về Đồ Bản khu vực Á Châu và Viễn Đông tại Tehran, Iran.

Với chức vụ Chỉ Huy Trưởng Hải Đội Đặc Nhiệm Hoàng Sa, trong trận hải chiến với Trung Cộng tại Hoàng Sa, ngày 19 tháng 01 năm 1974, Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc đã thi hành chỉ thị của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại để ra lệnh cho các chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. khai hỏa – trước khi chiến hạm của Trung Cộng tấn công.

Tác giả của 03 phần tài liệu: Tìm Hiểu Về Quần Đảo Hoàng Sa, Những Diễn Biến Đưa Tới Trận Hải Chiến Hoàng Sa, Tường Thuật Trận Hải Chiến Lịch Sử tại Hoàng Sa.

 

*Tư liệu từ tiến sĩ Hà Mạnh Chí.

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn

 

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1935; tốt nghiệp khóa 4 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Thuyền Trưởng HQ 537
 • Hạm Trưởng HQ 330; HQ 03; HQ 04.
 • Nhận lãnh từ Hoa Kỳ và trở thành Hạm Trưởng HQ 09
 • Tham Mưu Phó Nhân Niên Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Vùng III Duyên Hải.
 • Tư Lệnh Hạm Đội.


Tu nghiệp:


 • U.S. Naval Postgraduate school, California.
 • U.S. Naval War College.


Ân thưởng:


 • Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
 • 02 Anh Dũng Bội Tinh: 01 với nhành dương liễu, 01 với ngôi sao vàng.


Thành tích:


Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự  hành quân vào mật khu Ba Động, cửa sông Bà Lai; hành quân vào mật khu Lăng Cô, Bà Rịa.

Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự hành quân Liên Quân, yểm trợ những đoàn tàu thuyền tiếp tế PnomPenh.

Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hành Quân Liên Quân Hoa Kỳ, Việt Nam và Cao Miên trong công tác yểm trợ các đoàn công voa tiếp tế NamVang.                    

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn Thiện

 

Ông Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1936. Ông đỗ thủ khoa khóa 7 sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Sĩ quan đệ tam HQ 400.
 • Sĩ Quan Tùy Viên cho Tư Lệnh Hải Quân Trần Văn Chơn.
 • Sĩ quan đệ tứ rồi trở thành Hạm Phó HQ 07.
 • Hạm Phó: HQ 226; HQ 401; HQ 114.
 • Hạm Trưởng: HQ 602; HQ 05; HQ 1; HQ 5; B6 – Lực Lượng Hải Tuần.
 • Chỉ Huy Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Bộ Chỉ Huy Vùng IV Duyên Hải.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 23 - 31 Xung Phong.
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Giang Đoàn 21 - 33 Xung Phong.
 • Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân vùng III Sông Ngòi.
 • Chỉ Huy Trưởng Hải Đội II – Hải Đội Chuyển Vận.
 • Tư Lệnh Phó Bộ Tư Lệnh Hạm Đội.
 • Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Duyên Hải kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.4 kiêm Đặc Khu Trưởng Đặc Khu Phú Quốc.  


Tu nghiệp:


 • Khóa Anti Submarine Warfare, Anti Air Warfare, tại Hoa Kỳ
 • Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp.


Ân thưởng:


 • Đệ ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
 • 01 Hải Quân Huân Chương.
 • 01 Hải Vụ Bội Tinh với ngôi sao Bắc Đẩu.
 • 01 Chiến Thương Bội Tinh.
 • 01 Tham Mưu Bội Tinh, 01 Dân Vụ Bội Tinh, 01 Chiến Dịch Bội Tinh, 01 Kỹ Thuật Bội Tinh, 01 Không Vụ Bội Tinh, 01 Quân Vụ Bội Tinh.
 • 09 Anh Dũng Bội Tinh: 02 với nhành dương liễu, 02 ngôi sao vàng, 03 ngôi sao bạc, 02 ngôi sao đồng.


Thành tích:


Chỉ huy đơn vị Hải Quân hành quân hỗn hợp dài hạng với Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam và Sư Đoàn 21 Bộ Binh.

Chỉ huy đơn vị Hải Quân hành quân với Lực Lượng Thủy Bộ và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại U Minh Thượng, U Minh Hạ, sông Bồ Đề, Vị Thanh, Hỏa Lựu và sông Cái Lớn.

Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Tòng

 

Ông Nguyễn Văn Tòng sinh năm 1932; tốt nghiệp khóa 7 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.


Đơn vị đã phục vụ:


 • Sĩ quan đệ tam HQ 225.
 • Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 26 Xung Phong.
 • Hạm Phó rồi trở thành Hạm Trưởng HQ 331.
 • Chỉ Huy Phó Giang Đoàn 24 Xung Phong; Giang Đoàn 21 Xung Phong.
 • Trưởng Ban hành quân Phòng III Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Trưởng Ban địa ốc và vận chuyển Phòng IV Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Trưởng Phòng II Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng IV Sông Ngòi.
 • Phó Trưởng Phòng II Bộ Tư Lệnh Hải Quân.
 • Chỉ Huy Trưởng Giang Đoàn 32 Xung Phong
 • Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn II Thủy Bộ; Liên Đoàn I Tuần Thám.
 • Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng III Sông Ngòi.
 • Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân Biệt Khu Thủ Đô.


Tu nghiệp:


 • Khóa Phân Phối về Tiếp Vận, Bộ Tổng Tham Mưu.
 • Khóa Tham Mưu Đại Học Quân Sự Dalat.
 • Khóa Tình Báo, Trường Cây Mai, Cholon.
 • Chỉ Huy Tham Mưu Long Bình.
 • Khóa Tình Báo Cao Cấp thuộc Trường Tình Báo Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Okinawa, Nhật.


Ân thưởng:


 • Bảo Quốc Huân Chương đệ ngũ đẳng.
 • 06 Anh Dũng Bội Tinh: 01 với nhành dương liễu; 02 ngôi sao vàng; 01 ngôi sao bạc; 02 ngôi sao đồng.


Thành tích:


Chỉ huy Giang Đoàn 26 Xung Phong tham dự hành quân cấp Sư Đoàn tại Kiến Phong để yểm trợ Tiểu Đoàn I Nhảy Dù.

Chỉ huy đơn vị Hải Quân tham dự chiến dịch Sóng Tình Thương; hành quân Trần Hưng Đạo, tại Neak Lương, Cao Miên.

Vài Nét Về Điệp Mỹ Linh
   Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của...

Bạn Hữu Phỏng Vấn Điệp Mỹ Linh

 

Bạn Hữu Viết Về Điệp Mỹ Linh


Tặng Phẩm Của Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Phỏng Vấn Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu

 

Truyện Ngắn Chưa In Thành Sách